ติดต่อธรรมรัตน์


บริษัท ที-เชมเบอร์ จำกัด
เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-2950911-19 ต่อ 309 , 289
mobile: 0832932851
สายตรง:02-294-9507

ww.facebook.com/thammaratproduct/
id : thammarat_shop


คุณสุภา นอกเมือง
E-mail : supa@thanulux.com
Tel : 0832932851

คุณ เฉลียว หลวงนา
E-mail : chaliaw_lu@thanulux.com
Tel : 0918818495

คุณสุธรรม เหล่ากิจพาณิชย์
E-mail : sutham@thanulux.com
Tel : 081-6321070


Copyright © 2017 T- chamber co.,ltd 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120