• แนวคิดและที่มาของธรรมรัตน์

  จีวร

  แบรนด์ “ธรรมรัตน์” เกิดขึ้นจากดำริของ ท่านประธาน บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธาน เครือสหพัฒน์ ได้มีวิสัยทัศน์ ที่จะใช้ศักยภาพของเครือสหพัฒน์ที่มี ความพร้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อทำประโยชน์แก่สังคม และทำนุบำรุง บวรพุทธศาสนา

  ท่านจึงมอบหมายภาระกิจนี้ให้กับ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานบริษัท ได้ดำเนินการ โดยมุ่งมั่นสืบสาร ภารกิจนี้ โดย มอบให้บริษัท ที-เชมเบอร์ จำกัด ทำการศึกษา ค้นคว้า จนเป็นจุดกำเนิดของ ผ้าไตรจีวร แบรนด์ "ธรรมรัตน์ " ขึ้น

  ผ้าไตรจีวร แบรนด์ "ธรรมรัตน์ " ผลิตขึ้น ภายได้แนวคิด “มาตรฐาน คุณภาพ ที่เหนือกว่า ” โดยการนำเทคโนโลยีที่ ทันสมัย (นาโน,Hybrid) เข้ามาสู่กระบวนการผลิต ผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ครองจีวร ที่มีคุณภาพสูงประณีต สวยงาม วิธีการตัดเย็บถูกต้องตามมาตรฐานให้สัมผัสที่นุ่มนวล ระบายอากาศ และคืนตัวจากการยับย่นได้ดีคงทนต่อการซัก ดูแลรักษาง่าย ตากได้ในที่ร่มโดยไม่เกิดกลิ่นอับชื้น

  “ ขอให้สินค้าธรรมรัตน์เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคจะเลือกด้วยเชื่อมั่นที่จะถวายแด่ให้พระสงฆ์ ได้ครองจีวรที่ดีมีคุณภาพ ”

   
  ดูสินค้าธรรมรัตน์ทั้งหมด
   

   ติดต่อธรรมรัตน์


  บริษัท ที-เชมเบอร์ จำกัด
  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  mobile: 093-5038833/ 091-8818495

  facebook ww.facebook.com/thammaratproduct/
  line id : thammarat_shop


  คุณ เฉลียว หลวงนา
  E-mail : chaliaw_lu@thanulux.com
  Tel : 0918818495

  คุณสันติ ยอดยิ่ง
  E-mail : santi_yo@thanulux.com
  Tel : 086-9937195


  Copyright © 2017 T- chamber co.,ltd 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120